SCIENTIA PRO VITA

Clienţii noştri apelează la noi pentru servicii şi susţinere complete pentru promovarea și dezvoltarea competitivă de produse inovative și tehnologii performante destinate prevenirii, detectării, intervenției și limitării efectelor distructive, revenirii la viața economică și socială normală și refacerii mediului afectat, în cazul dezastrelor provocate de accidente/incidente CBRNE. Evaluăm cerințele si nevoile clienților in domeniul sistemelor de protecție, intervenție si prevenție in cazul accidentelor/incidentelor legate de domeniul CBRNE

Proiectăm, realizăm, testăm și livrăm platforme mobile pentru:

Detecție chimică, echipamente de control chimic

Dozimetrie militară, echipamente de control nuclear

Decontaminarea chimică şi radioactivă a suprafeţelor

Proiectăm, realizăm, testăm și livrăm echipamente pentru:

Protecție balistică individuală

Protecţia individuală şi colectivă împotriva armelor de distrugere în masă

Realizăm:

Intervenție în caz de urgente CBRNE

Mentenanță, microproducție şi echipamente specifice

Teste pentru mijloacele de protecţie balistică din înzestrarea armatei

Tehnologii de obţinere a antidoturilor împotriva agenţilor chimici de război, compoziţii decontaminante, absorbanţi şi catalizatori de neutralizare ai agenţilor chimici de război, reactivi specifici pentru detecţie

Elaborăm:

Studii pentru protecţia mediului necesare obţinerii aprobărilor de la autorităţile competente de mediu (raport de mediu, raport de evaluare a impactului asupra mediului, bilanţuri de mediu, raport de securitate, raport de amplasament, studiu de evaluare adecvată)