PROECO – CBRNE

ASOCIAȚIA CLUSTERUL ROMÂN PENTRU PROTECȚIE ȘI ECOLOGIE IN DOMENIUL MATERIALELOR CHIMICE, BIOLOGICE, RADIOLOGICE/NUCLEARE ȘI EXPLOZIVE (PROECO-CBRNE) cu sediul in București, str. Nicolae Teclu, nr. 46-48, sector 3, este înscrisă in Registrul asociațiilor și fundațiilor Partea A, Secțiunea I, ținut la grefa Judecătoriei Sectorului 3, București, cu numărul 129/14.12.2016 Cod de înregistrare fiscala: C.I.F. 36860472

 

 

 

 

Clusterul Roman PREOCO-CBRNE este o asociatie de persoane juridice din Romania si strainatate si are ca scop cercetarea, inovarea, dezvoltarea, transferul tehnologic si educatia in domeniul materialelor chimice, biologice, radiologice/nucleare si explozive.

 

DESPRE NOI Clusterul Roman PROECO-CBRNE promoveaza inovarea, spiritul antreprenorial, transferabilitatea si increderea reciproca, ca elemente cheie pentru cresterea competitvitatii.
 

VIZIUNE : SCIENTIA PRO VITA  – STIINTA PENTRU VIATA

MISIUNE: Stabilirea și dezvoltarea unor relații de colaborare tehnico – științifică, tehnologică, productivă și/sau comercială între membrii Clusterului, având ca obiect cercetarea – dezvoltarea, testarea, fabricarea și furnizarea de echipamente și materiale CBRNE

Viziunea si Misiunea Clusterului Roman PROECO-CBRNE au in vedere consolidarea si dezvoltarea propriului lant de valori, ca premiza a accesului cu usurinta la cele mai noi descoperiri ale stiintei si tehnicii in vederea protejarii vietii populatiei si a mediului inconjurator in conditiile prezentei agentilor CBRNE.

OBIECTIVUL GENERAL Dezvoltarea și realizarea în România a unui „ pol de  competitivitate” în domeniul CBRNE.

 

OBIECTIVE SPECIFICE o   Dezvoltarea unor infrastructuri comune de cercetare-dezvoltare-inovare in domeniul materialelor CBRNE;

o   Consolidarea si dezvoltarea lantului de valoare propriu prin cresterea interactiunilor intre membri si atragerea altor organizatii care impartasesc viziunea, misiunea si obiectivele clusterului;

o   Recunoasterea activitatii clusterului la nivel international;

o   Imbunatatirea competentelor profesionale ale angajatilor membrilor prin implicarea clusterului in programe / cursuri de formare;

o   Dezvoltarea unei capacitati proprii pentru monitorizarea legislatiei incidente in domeniu CBRNE si formularea de propuneri in scopul legiferarii si/sau modificarii legislatiei actuale;

o   Cresterea vizibilitatii structurii clusterului in scopul imbunatatirii reprezentativitatii.

CUM POTI SA NI TE ALATURI Articolul 11 din Statut

Membrii asociați sunt persoanele juridice care dobândesc calitatea de membru al Clusterului ulterior constituirii acestuia, în condițiile respectării prezentului Statut si al reglementarilor interne ale Clusterului.

Verificarea procedurii de adeziune si indeplinirea calitatii de membru este atributul Consiliului Director. Poate deveni membru al asociatiei orice entitate cu personalitate juridica care isi dovedeste contributia sa la lantul de valoare in domeniul CBRNE

Formular de inscriere