Despre noi

Despre noi

Mai mult

Membrii fondatori

Membru fondator

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE din PLOIEŞTI

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești are o misiune didactică care constă în formarea continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării profesionale, al inserției profesionale a individului si a satisfacerii nevoii de competentă mediului socio-economic în domeniile acreditate: fabricarea, exploatarea si mentenanță utilajului petrolier și petrochimic, transportul și depozitarea hidrocarburilor, ingineria sistemelor, calculatoare, electronică , inginerie și management, electromecanică.

Membru fondator

Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiației (INFLPR)

Institut de cercetare de nivel național stabilit prin hotărâre a Guvernului României in anul 1977 cu misiunea de a conduce cercetări fundamentale si aplicative la nivel național si internațional in domeniile fotonicii, plasmei si acceleratoarelor de electroni.

Membru fondator

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM ) dezvoltă cercetări experimentale şi teoretice avansate, în domeniul fizicii stării condensate, al ştiinţei materialelor şi al nanomaterialelor.

Membru fondator

ICPE S.A

ICPE SA este un institut de cercetări cu o structură complexă care acoperă o gamă largă de activități inovative, conectate prin profilul ELECTRIC. Principalele activități privesc cercetarea, dezvoltarea, ingineria și fabricația dispozitivelor și echipamentelor electrice, a produselor inovative, eficiente și competitive, fără impact negativ asupra mediului.

Membru fondator

STIMPEX S.A

STIMPEX SA este specializată în producția de echipamente de protecție balistică și CBRN pentru instituțiile publice responsabile din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale. Performanţele tehnico-tactice ale echipamentelor de protecţie balistică sunt certificate prin testarea acestora în laboratoare acreditate pe plan naţional şi internaţional.

Membru fondator

ENERGOTECH S.A

ENERGOTECH SA si-a constituit un nume de prestigiu in domeniul energetic. Oferă echipamente și consultanţă investitorilor/contractorilor generali/furnizorilor de echipamente care doresc să optimizeze/reducă cheltuielile în toate fazele derulării proiectelor/contractelor. Deține expertiză in domeniul liniilor electrice, staţiilor electrice de transformare, producătorilor de energie, sistemelor de electroalimentare, al circuitelor secundare, al echipamentelor şi/sau al sistemelor de control - protecţie, de monitorizare, de măsurare de la 6 kV la 400 kV.

Membru fondator

CALORIS SRL

CALORIS GROUP este principalul furnizor de cuptoare, incineratoare, etuve și autoclave destinate industriei si cercetării. Oferă soluții la cheie incluzând proiectare, producție, montaj și etalonare în domeniul temperaturilor.

Membru fondator

CBRN Consulting SRL

Firma specializată în elaborarea politicilor și managementul cercetării – dezvoltării, inovării, transferului tehnologic, ingineriei și educației în domeniul materialelor chimice, biologice, radiologice/nucleare și explozive. Expert in implementarea soluțiilor viabile pentru refacerea mediului afectat în cazul dezastrelor provocate de accidente/incidente chimice, biologice și explozive.

Membru fondator

ECO General Consult SRL

ECO General Consult SRL este firmă specializată în implementarea proiectelor și programelor de protecția mediului. Oferă servicii de consultanta in domeniul reciclării deșeurilor petroliere.

Membru fondator

Uzina Mecanica Babeni SA

Uzina Mecanica Băbeni SA este specializata în prelucrarea mobilei, tapițerie, prelucrări mecanice, confecții metalice.

Membrii clusterului

Membru

ATLAS CORP SRL

Antreprenor general de instalatii; Instalatii electrice; Sisteme de producere a energiei electrice si termice alternative (solar, eolian, resurse regenerabile); - Sisteme de automatizare si control pentru aplicatii rezidentiale si industriale; - Sisteme de detectie si declansare a alarmelor; - Sisteme profesionale de stingere a incendiilor

Membru

REMED PRODIMPEX SRL

Societatea REMED PRODIMPEX produce reactivi pentru laboratoarele de analiza. De asemenea, firma distribuie aparatura stiintifica: statii electrochimice pentru testare baterii, pile de combustie, diverse tipuri de multipotentiometre modulare cu mai multe canale, amplificatori, analizoare portabile.

Membru

AZU.RO

Membru

MarcTel SIT

MarcTel S.I.T. furnizează servicii integrate în domeniul rețelelor militare și guvernamentale de telecomunicații, în domeniul tehnologiei informației și sistemelor optoelectronice. Oferă soluții personalizate, inovative, flexibile în domeniul telecomunicațiilor, rețelelor IT, a sistemelor optoelectronice. Elaborează proiecte tehnice de sistem și de instalare, modelează și simulează rețele de comunicație.

Membru

LEICHMANN SOFTWARE SOLUTION & INTEGRATION

Firma este parte componenta din Leichman Weifert Group Romania si este specializata in domeniul realizarii de softuri specializate si in punerea la dispozitia clientilor a programelor IT.

Membru

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Informatică reprezintă cel mai important institut de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor din România. Este specializat in elaborarea de studii de diagnoză şi prognoză privind dezvoltarea domeniului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor si in realizare de proiecte complexe şi integrator de soluţii şi componente hardware şi software.

Membru

INCAS

INCAS - Institutul Național de Cercetări Aerospațiale „Elie Carafoli” este un lider de cercetare în științele aerospațiale din România, cu o tradiție de peste 60 de ani în inginerie aerospațială și aerodinamică aplicată, folosind tehnologii de ultimă generație și infrastructură unică, de importanță strategică națională. INCAS a fost implicat în toate proiectele aeronautice majore la nivel național pentru zonele civile și militare și în prezent acționează ca un actor important în politica UE pentru dezvoltare în domeniul cercetării și dezvoltării în aerodinamică.

Membru

3D METALFOAMS SRL

3D METALFOAMS SRL este o societate care își desfășoară activitatea în industria metalurgică asigurând producerea, caracterizarea şi desfacerea de produse precum şi proiectarea şi realizarea în colaborare cu alte unități de cercetare-dezvoltare a unor instalaţii complexe pentru metalurgie (instalaţii de turnare continuă, prese hidraulice pentru injecția metalelor în stare semi-lichida, instalații de extrudare, etc) cât şi a produselor primare cu caracteristici superioare utilizate în metalurgia pulberilor (lianţi pentru realizarea pulberilor plastifiante, pulberi submicronice/nanometrice, etc).

Membru

Asociația „Soluții integrate de securitate, apărare și intelligence” – I2DS2

I2DS2 promovează, susține, dezvoltă și diseminează orientări, analize, politici și strategii; organizează forme adecvate de cultură și educație; precum și activități care privesc cercetarea și inovarea în domeniile securitate, apărare și intelligence. I2DS2 este o comunitate de acțiune și voință, care activează în spațiul securității, apărării și intelligence, acolo unde propune o abordare activă și non-partizană pentru a facilita cunoașterea, comunicarea și cooperarea dintre actorii publici și privați cu preocupări și interese în domeniile de referință.

Membru

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare-IMNR

IMNR este un institut național de CD în domeniul științei și ingineriei materialelor pe bază pe metale neferoase și rare și chimie anorganică aplicată, care are ca scop utilizarea eficientă a resurselor și înlocuirea materialelor critice, dezvoltarea tehnologiilor emergente pentru aplicații high-tech, analize chimico-structurale certificate RENAR și transfer tehnologic.

Membru

REGIOANAL AIR SERVICES - Aeroportul Internațional TUZLA

Aeroportul Tuzla este primul aeroport privat din Romania. Localizat intr-o zonă turistică și economică foarte densă, la 23 Km de Constanța si la 35 Km de granița cu Bulgaria – infrastructura oferită de Aeroportul Tuzla este destinată facilitării zborurilor comerciale obișnuite și este baza aeriană perfect adaptată misiunilor de zborurilor spre platforma continentală a Mării Negre.

Membru

BEIA Consult International SRL

Companie specializata in dezvoltarea de software, retele de telefonie, tele-monitoring, cercetare, dezvoltare, inovare.

Membru

Tailor Studio SRL

Tailor Studio SRL a fost fondată in 2013 de o echipa de ingineri implicati in activitatea de cercetare-dezvoltare pentru materiale avansate și e-textile, urmând să lanseze noi colecții de uniforme pentru personalul militar și cel din unitățile care asigură ordinea publică.

Membru

ASOCIAȚIA URBAN SEARCH AND RESCUE SERVICE ROMANIA - U.S.A.R.S. Romania

Asociația Urban Search And Rescue Service Romania ( U.S.A.R.S. Romania sau, în traducere, Serviciul de Căutare și Salvare Urbană din România), este o asociație neguvernamentală, non profit și apolitică ce își propune să creeze și să dezvolte componente comunitare specializate în acțiuni de căutare și salvare în mediul urban și intervenții în caz de dezastre și calamități.

Membru

ACADEMIA ROMANA INSTITUTUL DE MECANICA SOLIDELOR

Profil IMSAR. Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR) este organizație de cercetare fundamentală și aplicată avansată, cu largi posibilități de transfer tehnologic în domeniul mecanicii solidului.

Membru

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie - ICECHIM București, are ca obiect de activitate cercetarea științifică și dezvoltare tehnologica în domeniul industriei chimice și petrochimice. Ofera: - Cercetări aplicative pentru realizarea de noi produse și tehnologii; - valorificarea bioresurselor; - nanoștiințe și nanomateriale; - protecția mediului și gestionarea durabilă a resurselor; - creșterea competitivității produselor industriale; - retehnologizarea și revitalizarea industriei chimice și petrochimice românești; - recuperarea, reciclarea și valorificarea subproduselor

Membru

Universitatea Politehnica din București

Universitatea Politehnica din București este cea mai mare universitate tehnică din țară, având 15 facultăți și aproximativ 25.000 de studenți.

Membru

Uzina Mecanica Mija

Uzina Mecanică Mija functionează în prezent ca filială cu statut juridic a Companiei Naţionale Romarm S.A. în cadrul căreia activează o bună parte din industria de apărare românească.

Parteneri

Partener

The International Centre for Social Research and Policy Analysis (ICSRPA).

Partener

Asociatia ROHEALTH – Clusterul pentru Sanatate

RoHealth – Clusterul pentru Sanatate si Bioeconomie genereaza si sustine initiative si activitati legate de sanatate, imbunatatirea sanatatii si bioeconomie.

Partener

Far Eastern Federal University of Vladivostok

Far Eastern University Federal este o universitate situată în Vladivostok, Primorsky Krai, Rusia. FEFU a fost înființată în 1899 cu denumirea "Institutul de Est" ca instituție de învățământ superior specializată în studii orientale și instruire pentru instituții administrative, comerciale și industriale din Orientul Îndepărtat.

Partener

European Cluster Collaboration Platform

Partener

European Network Of Defence-Related Regions